Hakkımızda

1985 senesinden bu yana yapmakta olduğumuz Aktarlık faaliyetine Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 1 Ekim 1985 tarih ve 5777 sayılı daimi genelgesi doğrultusunda almış olduğumuz BİTKİSEL DROG’LARA MAHSUS SATIŞ İZİN BELGESİ ile devam etmekteyiz.

Biz doktor değiliz, bu mesleği “ATTARLIK” severek yapanlardan sadece biriyiz. Şifalı Bitkiler, Tıbbî ve Aromatik Yağlar ve Baharat Satıyoruz. Bizim amacımız şifalı bitkilerden doğru faydalanılmasına yardımcı olmak. Eğer bitkiler faydalı olmuyorsa en azından zarar vermemek.


Tıp pozitif bir bilimdir ve alternatifi olamaz. Bitkisel ( fitoterapi = bitkilerle tedavi ) ya da bitkisel olmayan tamamlayıcı droglar tıbbın alternatifi değil, birer tamamlayıcısıdır.

Tamamlayıcı tıp alanında bilimsel kurulların referansları mevcuttur ve gelişmiş ülkelerin üniversitelerinin ilgili bölümlerinde bu referanslara uyulmaktadır. İnternetteki ilgili sitelerde, bu konuda yayınlanan kitaplarda sunulan bilgilerin doğru olup olmadığına karar verebilmek için bilimsel referanslara başvurmak gerekir.


Bu site, ülkemizde tamamlayıcı tedavinin güncel bilimsel verilere göre uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

HEKİME DANIŞMADAN KENDİ KENDİNE TEDAVİ TEHLİKELİ OLABİLİR. Buradaki tavsiyelerin sağlığınıza zarar vermemesi için tıbbi muayeneden geçmiş olmanız ve kesin tanının konulmuş olması şarttır. Tanı koymak, tıp doktorunun işidir. Tamamlayıcı ilaç kullandığınızı doktorunuza mutlaka söylemelisiniz. Çünkü en basit bir tamamlayıcı ilacın bile kullanılmaması gereken durumlar, yan etkileri, kullanılan başka ilaçlarla etkileşimleri olabilir. üstelik sentetik ilaçlarla tedavinin şart olduğu, tamamlayıcı tedavinin yetersiz kaldığı hastalıklarda tamamlayıcı ilaçlarla oyalanırsanız hastalığın tedavisinde kıymetli olan bir zamanı kaybetmiş olursunuz.

BİTKİLERİN ŞİFASINA İNANIN, Amacımız insanların doğaya daha yakın ve doğanın nimetlerinden faydalanabilmeleri için yardımcı olmak… Bu sitenin en önemli özelliği şifalı bitkiler konusundaki birikimleri insanlarla paylaşmak, yardımcı olmak.

Aslında kimse yeni bir şey bulmuş değil. Bitkisel tedavi zaten asırlarca Nusret Efendi “Ma Habar Risalesi”, İbn-i Sina “et-Tezkere”, İbn-i Kayyum “Edviyye”, Zürkani “Şerhul Muvatta”, gibi eserlerde bu tedavi metotlarını uygulamış ve başarı elde etmişler.. Bunlar sadece birkaçı daha yüzlerce isim sayabiliriz. Bu durumda birileri çıkıp ben şu bitkisel tedaviyi icat ettim derse ona da saygı duyarız.. Her “ATTAR” zaten bilgi birikimini geçmişte yaşamış bitki ve tıp bilimcilerinden alır. Sonra bunları bu günün şartlarında sentezler ve uygular..

Tıp asırlardır gelişen teknoloji ve bilimle kendisini sürekli geliştiren bir bilim dalı. Şu anda teşhis edilemeyen, bilinmeyen hastalık neredeyse yok. Sıkıntı onları tedavi edecek Tedavi Maddelerinde. İşte asırlar Öncesinden atalarımız tarafından kullanılan ve şu anda gelişmiş Avrupa ülkelerinin tamamında, risksiz ve doğal olduğu için kabul gören bitkisel droglar vardır. Günümüzde ilaçların yarattığı reaksiyonlar belli bir ölçüde bitkileri tekrar gündeme getirmiştir. Bitkiler içeriklerinde hastalığı tedavi etmeye yönelik etkili maddelerden başka toksik bileşiklerde barındırırlar. Bitkisel terkipler hazırlarken bitki içeriğindeki maddeleri çok iyi tanımak gerekir, kullanılacak ölçüler, hangi bitkinin bir diğeriyle iyi etkileşim veya ters etki yapabileceği çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı evde kendi başınıza veya bilinçsiz kişilerce kulaktan dolma bilgilerle hazırlanan terkipler zararlı olabilir. Bitki kullanmadan önce hastalığınıza teşhis konulmalı, ve kullanırken mutlaka uzman doktorunuzdan bilgi alınız ve danışınız. Bitkilerin oluşturabileceği alerjik durumlar için en güzel tedbiri doktorunuz alabilir unutmayın.

Aktarci Markette bahsedilen ürünler satılması kanunlarca izin verilen ve “Tarım Ürünleri Satıcılığı Belgesi” olan kişi ve kurumların satabildiği Şifalı Bitkiler altında kategorilendirilen baharat ve bitkilerdir. Bu hazırlanan bitkisel terkipler için faydalanalan bazı eserler şunlardır: Nusret Efendinin Miladi 1794 de kaleme aldığı “Ma Habar Risalesi”, İbn-i Sina nın “et-Tezkere”, İbn-i Kayyum “Edviyye”, Zürkani “Şerhul Muvatta”, Osman Hayri Efendi “Kenzül Sihhat-i El-Ebdaniye, Hüseyin Eşref el Rzavi “Nusret Efendi Risalesinden Derleme”, Arif Pamuk “Şifalı Bitkiler ansiklopedisi, Y Stoyanov ” Şifalı Bitkiler”, Orman Bakanlığı Orman Dregisi ” Sayı:8-10 Yıl 1992″, Nuri Ergene “Ev ilaçları” Tahsin Palaz “Anahtar Bitkiler” Dr. Stefhen Dovis Dr Allen Stewart “Sağlılklı Yaşam”, Susanne Köhler’ in ” Tanrının Eczanesi” gibi eserlerden faydalanılarak oralarda tavsiye edilen bitkiler birbirleriyle karşılaştırılarak hazırlanmıştır.